Sản phẩm khớp Nhật cho người Việt - ベトナム人用の日本ジョイント
Tổng đài tư vấn 1900585816
Sản xuất tại công ty ASTRIM, INC Nhật Bản
(会社の生産 ASTRIM, INC Japan)
  • 10:29 - 23/05/2017

    Collagen peptide là dạng thủy phân của collagen, một loại protein sợi có mặt trong lớp mô ngoại tế bào của các tế bào sống. Sau khi thủy phân, collagen peptide sẽ mất khả năng tạo gel và trở nên có thể hòa tan...

Điểm bán DIAMOND KHOP

  • TP. Hà Nội
  • Tỉnh Quảng Ninh
  • TP. Hải Phòng
  • TP.Đà Nẵng
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Tỉnh Bình Dương
  • Tỉnh Cần Thơ
Điện thoại
Điểm bán
Tư vấn