Điểm bán
Quận 3
Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận huyện Điện thoại
Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, 3, Quận 3 Quận 3 02839315807
Long Châu 3 379, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Quận 3 0903819769
Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 Quận 3 0919566388
Vườn Chuối 39, Vườn Chuối, P4, Quận 3 Quận 3 02838357949
Long Châu 2 399, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 Quận 3 01217899599
Long Châu 4 409, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 Quận 3 01217899599
Long Châu 375, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 Quận 3 0903819769
Liên Châu 361, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 Quận 3 01217899599