Điểm bán
Gò Vấp
Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận huyện Điện thoại
Minh Quân 4, Nguyễn Oanh, 7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0906701687
Mỹ Anh 687_689, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838940441
Mai Uyên 122, Lê Đức Thọ, F.17, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839846050
Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839851689
Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0979763700
Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974713131
Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0973562303
Dr Tâm 603, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02835107823
Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02862892648