Sản phẩm khớp Nhật cho người Việt - ベトナム人用の日本ジョイント
Tổng đài tư vấn 1900585816
Sản xuất tại công ty ASTRIM, INC Nhật Bản
(会社の生産 ASTRIM, INC Japan)
  • 10:28 - 23/05/2017

    Với Proteoglycan là các chất căn bản của sụn khớp. Chất này chính là nguyên liệu chủ yếu trong quá trình tái tạo mô sụn, giúp ức chế enzym elastase - là một chất trung gian gây thoái hóa sụn khớp và...

Điểm bán DIAMOND KHOP

  • TP. Hà Nội
  • Tỉnh Quảng Ninh
  • TP. Hải Phòng
  • TP.Đà Nẵng
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Tỉnh Bình Dương
  • Tỉnh Cần Thơ
Điện thoại
Điểm bán
Tư vấn